Diefstal

 

Diefstalverzekering

Een diefstalverzekering dekt niet enkel de inhoud van uw woning bij diefstal, maar ook schade toegebracht aan uw woning en/of aan de inhoud ervan in geval van (poging tot) diefstal. 

Concreet, bieden de meeste diefstalverzekeringen bescherming in de volgende gevallen:  

 •          Inbraak
 •          Diefstal met geweld of bedreiging
 •          Gebruik van gestolen, verloren of valse sleutels 

Sommige verzekeringsmaatschappijen gaan echter verder dan dat en bieden:  

 •          Bescherming in geval van agressie op straat
 •          Een hoge vergoeding voor waardevolle voorwerpen (juwelen, computers, tablets enz.)
 •          Vergoeding bij diefstal van stookolie in een buitentank
 •          Dekking van de inhoud die verplaatst werd naar een tijdelijke verblijfplaats (bv. vakantiewoning)
 •          Vergoeding bij diefstal uit een tuinhuis
 •          Verzekeringsnemer
 •          Echtgeno(o)t(e)
 •          Personen die in de woning verblijven
 

Wie is gedekt door de diefstalverzekering?

Voorwerpen toevertrouwd aan de verzekerde en zijn gasten zijn eveneens gedekt.

Rechtsbijstand

Waarom een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

Hebben u en uw verzekeringsmaatschappij een geschil over de interpretatie van de algemene voorwaarden van uw contract? Dan is het van groot belang dat u kunt rekenen op specialisten om u te verdedigen zodat u in het gelijk gesteld wordt.

Wat is gedekt in de rechtsbijstandverzekering?

Concreet bieden de meeste verzekeringsmaatschappijen:

 • Ondersteuning van specialisten om uw rechten te verdedigen en u te helpen om een vergoeding te krijgen
 • Terugbetaling van de honoraria (advocaten, experts) en kosten van een eventuele rechtsvordering